SẢN PHẨM

Muối Tinh Khiết Trung Quốc

Muối Tinh Khiết Trung Quốc
Muối Tân Thành
Loại muối Tinh Khiết Trung Quốc
Tính Chất:
Độ ẩm tính theo khối lượng: 0.02%
Hàm lượng tạp chất không tan trong nước tính theo khối lượng: không phát hiện
Hàm lượng canxi: 10mg/100g
Hàm lượng iot: 0.06mg/kg
Hàm lượng muối ăn (Nacl) tính theo khối lượng: 99.6%
Hàm lượng tro tổng tính theo khối lượng: 99.7%
Muối Tinh Khiết Trung Quốc